Rijlessen vanaf €34! - Telefoon: 06-83333621

Examens

Tussentijdse toets

De Tussentijdse Toets (TTT) is een toets die een examinator van het CBR afneemt. De TTT is een rijtest die verloopt als een echt praktijkexamen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met je rijvaardigheid gesteld is. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt tijdens deze toets mee. De TTT duurt even lang als een echt examen, namelijk 55 minuten. Deze toets wordt afgenomen op ongeveer driekwart van de rijopleiding.

De voordelen van de TTT:

Advies

Na afloop van de toets krijgt je van de examinator en je instructeur een advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht je rijopleiding afronden.

Wennen

Omdat de TTT hetzelfde verloopt als het praktijkexamen weet je precies wat je straks tijdens het examen kunt verwachten. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.

Vrijstelling

Je kunt voor het onderdeel bijzondere manoeuvres, zoals parkeren, achteruit rijden of de keeropdracht, vrijstelling verdienen voor de eerste praktijkexamen.